FÖRFRÅGNINGAR

Musiksekreterare
Reijo Ruokonen 040-5450 723
reijo.ruokonen@porvoo.fi 

Borgånejdens musikinstitut
Marika Kettunen 040–4899 576
marika.kettunen@porvoo.fi

Lägrets rektor
Raimo Korhonen 041-451 6946
raikka.korhonen@gmail.com 

Lägrets e-posti: popjazzcamp@gmail.com

ANMÄLNING

Länk "Anmälning" på toppen av sidan