Instrument- och sångundervisningen är individuell och lektionen 30 min. lång. Det är också möjligt att köpa förlängning till 45 minuter.

Jam sessioner Varje dag en jam session för lägerdeltagarna om oliga slags musik och det blir jam som börjar med tolvtakters blues ...

Big Band På lägret finns Big Band för nybörjare och Camp Big Band.

Stråkensemblen Det är möjligt att delta ensemblen av oliga nivåer.

Popjazz-musiikkiteorinivåerna 1-3
Undervisningen i musikteori, tonträffning och notskrift, följer Pasi Heikkiläs och Veli-Matti Halkosalmis lärobok ”Doktor Tonika” (Otava). 

Kubanska rytmer: Ripa ”Papá Montero” Vuorimies presenterar kubanska rytmer och undervisar i rytminstrument. 

Bandundervisning: Lägerdeltagarna bildar olika rock-, pop- och jazzband. 
 

På lägret  är möjligt att avlägga nivåprestationer på grundnivå 1-3 i popjazzteoria och instrument. 

 

LÄRARE:   

Pia Lindvall
Maria Sauros
William Suvanne
Seppo Sundström
Ari Siikasaari 
Timo “Unski” Salmi
Jartsa Karvonen
Jyrki Alanen
Markku Renko
Juha ”Jay” Kortehisto
Erik Hippi 
Ripa Vuorimies
Reijo Ruokonen
Raimo Korhonen

sång & sångensambler /PSMO
stråkinstrument & stråkorkestert/PSMO 
sax, klar, flöjt /freelancer 
piano & keyboards /freelancer 
gitarr /PJK 
bass & band /PSMO 
trummor /PJK/PSMO 
popjazz teori /PJK 
trumpet 
basun /freelancer 
band och D-big band /freelancer 
Kubanska rytmer 
/PSMO
Lägrets rektor

  PSMO: Borgånejdens musikinstitut
PJK:  Arabia Pop Jazz Konservatoriet